3 Seat Sorrento Sofa

Sorrento Sofa (3 Seat)

Height: 800mm
Width: 2050mm
Depth: 900mm
Seat Height: 400mm
Seat Depth: 560mm